22-01-2017

Sensei Pascal Norbelly


Koleżanki i Koledzy,

z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 7 stycznia 2017 roku zmarł nagle sensei Pascal Norbelly od wielu lat wspierający swoimi przyjazdami do Polski zaprzyjaźnione kluby w Poznaniu i Krakowie.

Łączymy się w smutku ze wszystkimi, którzy boleją nad tą stratą.